2×2=4 olmayan ülke

Bir ülke düşünün ki azınlık olduğu (%18.2) ülke ortağı ile bir şekilde kavga etmiş köken bağı olduğu başka bir komşusunu yardıma çağırmış ve yardımı ile ülke topraklarını ikiye bölmüş. İkiye bölünen topraklarda eski ortağına 54,000 hektar toprağını bırakırken, ona ait 188,000 hektar toprağın mülkiyetini kendi ülkesinin vatandaşlarına vermiş. 2011 yılındaki araştırmada bu toprakların değerini yenik taraf 68 Milyar € belirlerken, orta yol olarak kabul edilen bir komisyonun kararı ile (IPC) 30 Milyar € değer biçilmiş. Bunun dışında yenik taraftan savaş sonrasında elektrik almaya devam eden ve bugünkü fatura değeri toplamı 2,03 Milyar €’ya ulaşan bu tüketimin parasını da ödeme yapmadan (EAC) kendi vatandaşlarından almaya devam etmiş.  25 yıl boyunca bedava alınan 80 Milyon ton su dışında yenik komşunun sosyal sigorta sisteminden de kendi tarafındanki vatandaşları yararlanarak  14 milyon €  (8 milyon CYP) almış.

Öbür komşusundan da borç olarak 3.99 Milyar € (13,163.4 Milyar TL-2014) ve hibe adı altında 1.06 Milyar € (3,510 Milyar TL-2014) almış. Borçlarının ana para dahil faizini bile şimdiye kadar hiç ödememiş . Faizi tek başına GSYİH’nın %3’ünden fazla ki bu da kendi sağlık bakanlığının bu yılki bütçesinin yarısı kadar. Peki bu devlet ne yapmış bu paralar ile? Vatandaşlarından %30’u kamu çalışanı olmuş. Her 1 €’luk ihracatına karşılık yurtdışından 10 €’luk mal almış. En çok ithal ettiği ürünler yakıt ve araba olmuş. Sağcısı eski ortağına sövmüş solcusu dost komşusuna saldırmış. Tek istediği bu ülkenin tam bağımsız olmakmış.

Diyorum böyle aniden bu hayal gerçekleşse idi ne olurdu? Öncelikle eski ortağına ödeme yapmalı ki defterleri kapatsın yoksa uluslararası mahkeme mahkeme gezer yurtdşına çıkan mal ve paralarımıza el konurdu (Rusya, Arjantin, Şili). Yaklaşık borç en iyi ihtimal 15 Milyar €. Bir de eski dostu da  diyecek bana da borçlarını öde o zaman. 4-5 Milyar €’da o tarafa. 20 Milyar € bu parayı başkasından mı borçlanacak? Bugüne kadar borç ödememeye alışmış bir ekonomi nasıl becerecek bunu? Büyük birlik (AB)’den almayı düşünürse 8 Milyar € için eski ortağına: “Ben karışmam, kendi bankalarındaki mevduatlara el koy demişti”. Yani git ülkende yaşayanlardan al. IMF ve Dünya Bankası’ndan almanın karşılığı devletin minimize edilmesi ve özelleştirme (bütün IMF ülke programlarına bakınız). Hani diyorum belki iyi olur böylesi; belki önümüzdeki “dev aynası” kalkar da önümüz açılır da gerçekleri görmeye başlarız…

GKRYMülkiyet30000Elektrik2030Su0,245TürkiyeKredi5000Hibe1060

Bir cevap yazın